Welcome!

This is the operational status page of Space2u Webhosting AB, showing any outages and planned maintenance.

Some systems are experiencing issues
Active Incident
Problem med e-post och webbplatser
Status: Investigating - 5 days, 22 hours ago
Description:

Vi har mottagit rapporter under morgonen gällande att en del av våra kunder har problem att nå sina webb och e-posttjänster. Vi tror oss ha identifierat orsaken och arbetar för att lösa detta så snart som möjligt.

We have received reports during the morning that some of our customers are having trouble accessing their web and e-mail services. We believe we have identified the cause and are working to resolve this as soon as possible.

Updated 1 day, 1 hour ago
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Underhållsarbetet som gjordes igår kväll slutfördes med positiva resultat, problemen är dock tyvärr ännu inte helt lösta men vi har kommit en bit till på vägen och hoppas på en permanent lösning inom kort.

The maintenance work that was done last night was closed with positive results, but the problems are not yet completely resolved. We have come a bit further along the way and hope for a permanent solution soon.

Updated 1 day, 15 hours ago
Status changed from Investigating Investigating

New information:

För närvarande så utförs ett underhåll som vi förväntar oss skall vara slutfört nu under kvällen, vår förhoppning är att detta skall lösa problemet och därmed att åtkomst till samtliga tjänster skall vara återställd.

English: At present maintenance work is being performed which we expect to be completed during the evening, we hope that this will solve the problem and that access to all services will thereby be restored.

Updated 2 days ago
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Vi har fortsatt att arbeta med detta under natten och vi ser vissa förbättringar, en del kunder upplever dock fortsatta problem och vi jobbar på att lösa detta så snart som möjligt.

We have been working on this during the night and we see some improvements, however some customers are experiencing continued problems and we are working to resolve this as soon as possible.

Updated 3 days ago
Status changed from Watching Investigating

New information:

Vi ser tyvärr nya rapporter gällande att en del av våra kunder har problem att nå sina webb och e-posttjänster, vi har identifierat problemet och arbetar just nu på en lösning.

English: Unfortunately, we are seeing new reports that some of our customers are having problems accessing their web and e-mail services, we have identified the problem and are currently working on a solution.

Updated 5 days, 15 hours ago
Status changed from Investigating Watching

New information:

Problemet anses nu vara löst och vi ser tydliga förbättring i vår ände som pekar på detta. Om ni fortfarande upplever problem så hör av er till vår support.

English:

We're seeing clear improvements in the performance and consider the issue(s) to be solved. If you're still experiencing any issues, contact our support.

Active Incident
Issues with exchange server [Old platform]
Status: Investigating - 1 week, 6 days ago
Description:

We currently experience issues with our exchange environment which affects customers in our older platform. We are investigating this and will update here as soon as possible.

Updated 1 week, 3 days ago
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Underhållsarbetet är nu slutfört och åtkomsten till Exchangeplattformen är nu återställd. Vi ser fortfarande viss långsamhet i systemet och vi kommer fortsätta att felsöka detta utanför ordinarie arbetstid för att minimera påverkan på systemet under dagtid. Vänligen kontakta vår support om ni upplever några ytterligare problem.

English: The maintenance work has now been completed and access to the Exchangeplatform has been restored. We're still seeing some slowdowns in the system and we will continue troubleshooting this outside of normal working hours to minimize the impact on the system during daytime. Please contact our support if you experience any further issues.

Updated 1 week, 4 days ago
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Underhållet tar längre tid än vad vi väntat oss, men vi vill fortfarande ta det försiktigt och vänta tills det är klart. Vi förväntar oss det kommer vara klart och åtgärdat på Måndag.

English: Maintenance is taking more time than we anticipated, but we still would like to take it cautious and wait till it finishes. We expect to have everything done and the issue resolved by Monday.

Updated 1 week, 6 days ago
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Due to network disruption caused by datacenter operators we have suffered connectivity loss within cluster. Currently there is a maintenance operation we're running on the mailbox database, and we expect it to be finished within 24 hours. When that is done we will bring the services back online

No incidents during the past 7 days.

Contact

Phone: +46 613 722 550
Email: support@space2u.com
Webb: https://www.space2u.com

Space2u Webhosting AB

Järnvägsgatan 16
872 35 Kramfors, Sweden
Org. number: 556598-8705

logo
Copyright © 2001-2020 Space2u Webhosting AB