Maintenance on database-servers

Status: Scheduled - 5 days, 10 hours ago Scheduled
Description:

Vi kommer nästa vecka med start måndag 2021-06-07 genomföra underhåll på våra databasservrar mellan 22:00 till 02:00 varje kväll t.o.m. söndag 2021-06-13. Under tiden kommer åtkomst till servrarna vara begränsad i cirka 20 minuter åt gången innebärande avbrott för webbplatser som brukar en MySQL-databas.

--

Starting next week on Monday 2021-06-07, we will carry out maintenance on our database servers between 10:00 PM and 02:00 AM Swedish time every night until Sunday 2021-06-13. At times during this period access to the servers will be limited for about 20 minutes at a time which can cause outages for websites using MySQL-databases.

Contact

Phone: +46 613 722 550
Email: support@space2u.com
Webb: https://www.space2u.com

Loopia AB

Järnvägsgatan 16
872 35 Kramfors, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2001-2021 Loopia AB