Problem med hemsidor på IIS (Windows)

Status: Fixed - on 12/24/21
Description:

Vi upplever just nu problem med hemsidor som använder IIS (windows). Våra tekniker felsöker problemet .

We are experience issue with IIS websites. Our technicians are troubleshooting.

Update on 12/25/21
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Vi arbetar fortfarande på att lösa problemet, vi kommer att uppdatera statusen så fort vi har något nytt att rapportera.

ENG: We are still working to resolve the issue, we will update the status as soon as we have something new to report.

Update on 12/26/21
Status changed from Investigating Watching

New information:

Problemet ska nu vara löst och vi övervakar situationen. Om du fortfarande upplever något problem så vänligen kontakta supporten.

Eng: The problem should now be solved and we are monitoring the situation. If you still experience any issues please contact support.

Update on 12/27/21
Status changed from Watching Fixed

New information:

Problemet anses nu vara löst efter att vi övervakat situationen. Skulle du som kund mot förmodan uppleva några fortsatta problem relaterat till incidenten så vänligen kontakta supporten.

ENG: The issue is now considered solved after we have monitored the situation. Should you presumably experience any further problems related to the incident, please contact support.

Update on 12/28/21
Status changed from Fixed Investigating

New information:

Vi ser dessvärre att problemet har återuppstått, vi anlyserar för närvarande orsaken till problemet och hoppas på att ha en lösning på plats inom kort.

Eng: We see that the problem has unfortunately resurfaced, we are currently analyzing the cause of the problem and hope to have a solution in place soon.

Update on 12/28/21
Status changed from Investigating Watching

New information:

Problemet är nu åtgärdat och hemsidorna som påverkats skall fungera korrekt igen. Vi undersöker för närvarande orsaken till att problemet återuppstått tillsammans med underleverantören för vår lagringsplattform för att säkerställa att problemet inte uppstår igen. Upplever du fortsatta problem så vänligen kontakta vår support.

English: The problem has been solved and websites affected by this should now work properly. We are currently investigating the reason to why the problem re-emerged together with the vendor for our storage platform to ensure that this problem does not occur again. If you experience further problems, please contact our support.

Update on 1/25/22
Status changed from Watching Fixed

New information:

Under övervakningsfasen senaste månaden har vi identifierat och åtgärdat grundproblemet.

During monitoring last 4 weeks we have identified and resolved the root cause.

Contact

Phone: +46 613 722 550
Email: support@space2u.com
Webb: https://www.space2u.com

Loopia AB

Järnvägsgatan 16
872 35 Kramfors, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2001-2022 Loopia AB