Driftstörning kontrollpanel / Issue with control panel

Status: Fixed - 1 week, 2 days ago
Description:

Vi upplever för närvarande problem med vår kontrollpanel vilket innebär att den för tillfället inte går att nå. Våra tekniker undersöker detta och jobbar på att åtgärda problemet.

We are currently experiencing issues with our control panel, which means that it is currently unreachable. Our technicians are investigating this and are working to fix the issue.

Update 1 week, 2 days ago
Status changed from Investigating Watching

New information:

Problemet är åtgärdat. Vi fortsätter att övervaka detta över kvällen/natten för att säkerställa att problemet inte återkommer. The problem has been fixed. We will continue to monitor this throughout the evening/night to ensure the issue does not reoccur.

Update 1 week, 1 day ago
Status changed from Watching Fixed

New information:

We have not seen any more issues so we are setting this fixed.

Contact

Phone: +46 613 722 550
Email: support@space2u.com
Webb: https://www.space2u.com

Loopia AB

Järnvägsgatan 16
872 35 Kramfors, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2001-2022 Loopia AB